Corona maatregelen

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de snelle verspreiding van het coronavirus is de zelfoogsttuin alleen geopend voor abonnementhouders of op afspraak.

Zolang de beperkende maatregelen gelden, zal er geen losse verkoop van groente zijn.

Van bezoekers verwachten we dat ze de geldende maatregelen in acht nemen. Die maatregelen zijn specifiek:

  • Houdt tenminste 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. Wacht zo nodig even op elkaar.
  • Kom zoveel mogelijk alleen, alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt en geen gezinsleden met koorts hebt.
  • Neem je eigen materialen zoals mesjes, scharen of tassen mee.

Voor de cursussen geldt dat alle cursussen en workshops pas weer na de zomer opgestart zullen worden.

We hopen hiermee snelle, verdere verspreiding te voorkomen en ons zorgpersoneel minder te belasten.

%d bloggers liken dit: