Voorwaarden theoriecursus

Voorwaarden

betreffende deelname aan ‘Theoriecursus Ecologisch Moestuinieren’

Vastgesteld op 27-11-2019

Definities

In deze voorwaarden betreffende deelname aan ‘Theoriecursus Ecologisch Moestuinieren’ wordt verstaan onder:

4SW:                     de onderneming Vier Seizoenen Westerwolde en haar vertegenwoordigers.
De cursus :          de theoriecursus Ecologisch Moestuinieren zoals opgesteld en gegeven door Vier Seizoenen Westerwolde.
Cursist:                 natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vier Seizoenen Westerwolde met betrekking tot de theoriecursus Ecologisch Moestuinieren.

De cursus

In de cursus is inbegrepen:

Een cursusmap.               De cursist ontvangt een cursusmap met daarin de basistheorie die tijdens de lessen behandeld wordt. Tijdens de lessen zal extra informatie en een hand-out van de presentatie worden uitgereikt.
Koffie/thee tijdens de lessen.                       Voor koffie en thee tijdens de lessen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De cursist wordt toegelaten tot de besloten Facebook-groep van 4SW. Hiermee wil 4SW voor haar cursisten de mogelijkheid creëren om ook na afloop van de cursus ervaringen met medecursisten uit te kunnen wisselen.

Deelname aan de cursus is op eigen risico. 4SW draagt zorg voor een veilige werk- en leeromgeving, voor zover dit in haar macht ligt.

Betaling en restitutie

Voor de start van de cursus dient het volledige cursusbedrag van €60,- op de rekening van 4SW te staan.

De cursusmap wordt toegestuurd na ontvangst van de betaling voor de cursus.

Bij afmelding voor de cursus voor verzending van de cursusmap wordt volledige restitutie verleend.
Bij afmelding voor de cursus na verzending van de cursusmap wordt geen restitutie verleend.

%d bloggers liken dit: