Voorwaarden cursus 2023

Voorwaarden

betreffende deelname aan ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2023’

Vastgesteld op 10-1-2023

Definities

In deze voorwaarden betreffende deelname aan ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2023’ wordt verstaan onder:
4SW:                           de onderneming Vier Seizoenen Westerwolde en haar vertegenwoordigers.
De cursus:                  de ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2023’ zoals opgesteld en gegeven door Vier Seizoenen Westerwolde.
Cursist:                       natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vier Seizoenen Westerwolde met betrekking tot de praktijkcursus Ecologisch Moestuinieren.
Schriftelijk:                  alle schriftelijke communicatie, zowel op papier als elektronisch, Whatsapp uitgezonderd, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

De cursus

In de cursus is inbegrepen:

Een schriftelijk overzicht van de besproken theorie   Dit overzicht zal bij aanvang van de bijeenkomst op papier uitgereikt worden. Eventuele aanvullingen worden na afloop van de bijeenkomst digitaal verstuurd.

Koffie/thee tijdens de lessen.         Voor koffie en thee tijdens de lessen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Deelname aan de cursus is op eigen risico. 4SW is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van gebruik van tuingereedschappen. 4SW draagt zorg voor een veilige leeromgeving, voor zover dit in haar macht ligt.

Dit houdt specifiek in dat 4SW zorgt voor:

  • goed onderhouden tuingereedschap,
  • eventuele voorlichting over het juiste gebruik van het tuingereedschap.
  • Bestrijdingsmiddelen en meststoffen die, voor zover bekend, bij juist gebruik geen schade toebrengen aan de gezondheid.

Betaling en restitutie

Voor de start van de cursus dient het volledige cursusbedrag van €10,- op de rekening van 4SW te staan.

Het cursusgeld wordt alleen teruggestort als de cursist zich minstens 24 uur voor aanvang van de cursus heeft afgemeld.

%d bloggers liken dit: