Voorwaarden cursus 2022

Voorwaarden

betreffende deelname aan ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2022’

Vastgesteld op 10-1-2022

Definities

In deze voorwaarden betreffende deelname aan ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2022’ wordt verstaan onder:
4SW:                           de onderneming Vier Seizoenen Westerwolde en haar vertegenwoordigers.
De cursus:                  de ‘Cursus Ecologisch Moestuinieren 2022’ zoals opgesteld en gegeven door Vier Seizoenen Westerwolde.
Cursist:                       natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vier Seizoenen Westerwolde met betrekking tot de praktijkcursus Ecologisch Moestuinieren.
Schriftelijk:                  alle schriftelijke communicatie, zowel op papier als elektronisch, Whatsapp uitgezonderd, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

De cursus

In de cursus is inbegrepen:

Een schriftelijk overzicht van de besproken theorie   Dit overzicht zal bij aanvang van de bijeenkomst op papier uitgereikt worden. Eventuele aanvullingen worden na afloop van de bijeenkomst digitaal verstuurd.

Koffie/thee tijdens de lessen.         Voor koffie en thee tijdens de lessen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Deelname aan de cursus is op eigen risico. 4SW is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van gebruik van tuingereedschappen. 4SW draagt zorg voor een veilige leeromgeving, voor zover dit in haar macht ligt.

Dit houdt specifiek in dat 4SW zorgt voor:

  • goed onderhouden tuingereedschap,
  • eventuele voorlichting over het juiste gebruik van het tuingereedschap.
  • Bestrijdingsmiddelen en meststoffen die, voor zover bekend, bij juist gebruik geen schade toebrengen aan de gezondheid.

Maatregelen rondom COVID-19

Tijdens de bijeenkomsten worden de dan geldende RIVM-richtlijnen als heersend gehouden. Dat houdt in ieder geval in dat cursusleider en cursisten onderling minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Aanvullende maatregelen worden voor de bijeenkomst middels e-mail gecommuniceerd naar de cursist.

Een dag voor de bijeenkomst stuurt 4SW de cursist via e-mail een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid van de cursist. Deze moet voor de bijeenkomst schriftelijk ingevuld ontvangen zijn door 4SW.

Ook voor aanvang van de bijeenkomst beoordeelt 4SW de gezondheid van de cursist. Mocht uit (één van) deze gezondheidscontroles blijken dat de cursist (een mogelijk risico op) een COVID-19 besmetting heeft, dan mag de cursist niet deelnemen aan de bijeenkomst. Het cursusgeld zal dan teruggestort worden op de rekening van de cursist.

Betaling en restitutie

Voor de start van de cursus dient het volledige cursusbedrag van €10,- op de rekening van 4SW te staan.

Mocht uit de gezondheidscheck blijken dat de cursist niet mag deelnemen aan de bijeenkomst, dan wordt het volledige bedrag teruggestort op de rekening van de cursist.

%d bloggers liken dit: